1994 perustettu espoolainen yläkoulu

  • Saarnilaakson koulu on eurooppalaista kansainvälisyyttä painottava ja kansallista kulttuuriamme kunnioittava yläkoulu.
  • Oppisisältöjen lisäksi opetuksessa korostetaan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun.
  • Tavoitteita tuetaan valinnaisaineilla ja informaatioteknologialla.
  • Saarnilaakso on virikkeinen ja turvallinen oppimisympäristö, jonka tärkeänä periaatteena on rakentava yhteistyö oppilaiden huoltajien ja muun yhteistyöverkoston kanssa.
  • Oppilasmäärä koulussa on 402, luokka-asteet 7-9.
  • Opettajia on koulussa 41.

Saarnilaakson koulu on Espoon Keskustassa sijaitseva yläkoulu. Koulu painottaa eurooppalaista kansainvälisyyttä, sivistynyttä käytöstä ja vuorovaikutusta kunnioittaen samalla kansallista kulttuuriamme. Tavoitteita tuetaan valinnaisaineilla ja informaatioteknologian avustuksella. Saarnilaakso on virikkeinen ja turvallinen oppimisympäristö, jonka tärkenä periaatteena on rakentava yhteistyö oppilaiden huoltajien ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Saarnilaaksossa on oppilaita noin 400, ja opettajia 41. Koulu opettaa luokka-asteita 7-9.

Painotusalueet

  • Informaatioteknologia (tietotekniikka, digitaalinen kuvankäsittely, digitaalinen musiikki, multimedia, internet, kieltenopetus)
  • Hyvät käytöstavat
  • Ilmaisutaito

Opetuskielet 2017-2018

Työjärjestys